NAVIGATION
HOME
THÁNH CA
(Được phép dùng trong
Phụng Vụ)
Alleluia
Bộ lễ
Ca nguyện
Cầu hồn - An táng
Dâng hiến
Dâng lễ
Đám cưới
Thánh vịnh Đáp ca
Đức Mẹ - Thánh Giuse
Mùa Chay - Phục Sinh
Mùa Vọng - Giáng Sinh
Nhập lễ
Xuân
TÂM TÌNH CA
(Không nên dùng trong
Phụng Vụ)
Tâm tình ca
Sinh hoạt ca
CD NHẠC THÁNH CA
Lời Kinh Nguyện Trầm
Tình Yêu Giáng Sinh
ĐÁP CA

Đáp ca mùa Vọng - năm A
Đáp ca mùa Vọng - năm B
Đáp ca mùa Vọng - năm C
Đáp ca mùa Giáng Sinh
Đáp ca mùa Chay - năm A
Đáp ca mùa Chay - năm B
Đáp ca mùa Chay - năm C
Đáp ca Lễ Tro & Tuần Thánh
Đáp ca mùa Phục Sinh - năm A
Đáp ca mùa Phục Sinh - năm B
Đáp ca mùa Phục Sinh - năm C
Đáp ca mùa Thường Niên - năm A (CN 1 - 10)
Đáp ca mùa Thường Niên - năm A (CN 11 - 20)
Đáp ca mùa Thường Niên - năm A (CN 21 - 34)
Đáp ca mùa Thường Niên - năm B (CN 1 - 10)
Đáp ca mùa Thường Niên - năm B (CN 11 - 20)
Đáp ca mùa Thường Niên - năm B (CN 21 - 34)
Đáp ca mùa Thường Niên - năm C (CN 1 - 10)
Đáp ca mùa Thường Niên - năm C (CN 11 - 20)
Đáp ca mùa Thường Niên - năm C (CN 21 - 34)
Đáp ca Lễ Ngoại lịch - năm A
Đáp ca Lễ Ngoại lịch - năm B
Đáp ca Lễ Ngoại lịch - năm C
Đáp ca Lễ Riêng: Lễ Mẹ Thiên Chúa (01/01)
Đáp ca Lễ Riêng: Lễ Mẹ dâng Con vào đền thánh (02/02)
Đáp ca Lễ Riêng: Lễ Thánh Giuse (19/03)
Đáp ca Lễ Riêng: Lễ Truyền tin (25/03)
Đáp ca Lễ Riêng: Lễ Thánh Giuse thợ (01/05)
Đáp ca Lễ Riêng: Lễ Đức Mẹ đi viếng (31/05)
Đáp ca Lễ Riêng: Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả (24/06)
Đáp ca Lễ Riêng: Lễ hai Thánh Phêrô - Phaolô (29/06)
Đáp ca Lễ Riêng: Lễ Chúa biến hình (06/08)
Đáp ca Lễ Riêng: Lễ Mẹ lên trời (15/08)
Đáp ca Lễ Riêng: Lễ Sinh nhật Đức Mẹ (08/09)
Đáp ca Lễ Riêng: Lễ Suy tôn thánh giá (14/09)
Đáp ca Lễ Riêng: Lễ Thánh Têrêxa (01/10)
Đáp ca Lễ Riêng: Lễ Đức Mẹ Mân côi (07/10)
Đáp ca Lễ Riêng: Lễ các Thánh nam nữ (01/11)
Đáp ca Lễ Riêng: Lễ các đẳng Linh hồn (02/11)
Đáp ca Lễ Riêng: Lễ Cung hiến đền thờ Latêranô (09/11)
Đáp ca Lễ Riêng: Lễ Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo (24/11)
Đáp ca Lễ Riêng: Lễ Thánh Phanxicô Xaviê (03/12)
Đáp ca Lễ Riêng: Lễ Mẹ Vô nhiễm (08/12)
Đáp ca Lễ Chung: Lễ Đức Maria
Đáp ca Lễ Chung: Lễ các Thánh Tử đạo
Đáp ca Lễ Chung: Lễ các Thánh nữ Đồng trinh
Đáp ca Lễ Chung: Lễ các Thánh nam nữ
Đáp ca Lễ Chung: Lễ Hôn phối
Đáp ca Lễ Chung: Lễ Cầu hồn
Đáp ca Lễ Chung: Lễ Truyền chức - Khấn dòng
Đáp ca các Lễ Truyền thống dân tộc